SGS Elektronik; Projeksiyon tamir, bakım, servis hizmetleri vermektedir. Projeksiyon Cihazınız bozulduysa kaliteli profesyonel servisiniz hizmetinizde.

LCD projektörlerle zihin kontrolü mümkün

Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde görevli bilim insanları günümüz LCD projektörlerinde yer alan uygun maliyetli bileşenleri kullanarak, solucan ve benzeri görece zayıf organizmaların hem beyinlerini hem de kas hareketlerini kontrol edebileceklerini açıkladı.

Cnet sitesinin, Nature Methods dergisinin son sayısında yer alan bir makaleden aktardığına göre şimdiye değin sadece büyük hayvanların beyinlerine yerleştirilen optik fiberler yahut yine bir hayvanın tüm vücudunun aydınlatılması gibi alanlarla sınırlı kalan optikgenetik biliminin ortaya koyduğu yeni buluş, dediğimiz gibi solucan ve benzeri küçük organizmaların beyinlerinde yer alan elektrik devrelerinin kontrolünün; projektörlerdeki kırmızı, yeşil ve mavi ışıkların kullanılması ile sağlanabilir olması. Şöyle ki, organizmaların genetik olarak barındırdıkları ışığa duyarlı mikrobik proteinleri aktif hale getiren projektörlerdeki bu üç ışık sayesinde, araştırmacılar solucan ve benzeri küçük organizmaların sinir hücreleri ve kaslarını aktif/pasif hale getirebiliyorlar.

İlgili organizmaları çok-renkli ışığa tutmak için modifiye edilmiş bir LCD projektörün kullanıldığı çalışmada, hepsi birbirinden bağımsız iş göre kırmızı, yeşil ve mavi ışık kanalları, belirli bir ışık rengine duyarlı hücreleri aktif hale getirirken diğerlerini ise atıl konuma sokuyor.

Buluşlarını ipliksi solucanlar ailesine ait olan, yaklaşık 1mm’lik uzunluğa sahip Caenorhabditis elegans solucanı üzerinde deneyen bilim ekibi ilk olarak aydınlatma sistemini video kayıt destekli bir mikroskopla bağlantılı hale getirmiş ve rengin 40 milisaniyede bir güncellendiği bir ortamda solucanın hareketleriyle ilintili, ışığın yerini ve yoğunluğunu tespit etmişler. Solucan belirli bir yöne doğru ilerlediği sürece kafasını belirli süre aralıkları ile aydınlatan ekibin bu eylemi solucanın kafasında bir bükülme efektine yol açarken bu da deneğin hareketinin üç köşeli bir örüntüde izlemesine sebep olmuş. Bunun ertesinde ışığı solucanın tüm vücudunu tarayacak şekilde gezdiren ekip, solucanın kuyruk bölgesine yakın sinir hücreleri uyarıldığında ileriye doğru hareket ederken, ışık havanın kafa bölgesindeki sinir hücrelerini uyardığı zaman ise bu defa da ters yönde ilerlemeye başladığını gözlemlemişler.

Araştırma ile ilgili konuşan ekip üyelerinden Prof. Hang Lu özetle şunları söylüyor:

Bu deney bize, bir biyolojik sistem içerisinde, belirli zamanlarda ve belirli yerlerde gerçekleştirilen belirli eylemleri kontrol etme imkanımızın olduğunu gösteriyor. Ve bu da hayvanların işlevsel beyin devrelerinin kesin bir duyarlılıkla yönetilmesinin olanaklı olduğuna işaret ediyor. Bu deneyde ele alınan ana konu sadece mekanik uyarı düzeneğinin işlevi olsa da, bu ışıklandırma sistemi çok çeşitli sayıda küçük hayvanın kimyasal, termal ve görsel uyarıcılara verdikleri tepkileri de araştırmakta kullanılabilir.